Duidelijkheid en transparantie

Iedere rechtzoekende wil graag vooraf duidelijkheid over de kosten van een advies of procedure. Daarom zullen wij u bij ons eerste gesprek altijd zoveel mogelijk inzicht geven in de mogelijke scenario’s die bij uw vragen horen en welke tijd wij daaraan verwachten te besteden.

Advocaat

€ 220,00 - € 275,00 excl. btw

Senior advocaat

€ 275,00 excl. btw

Tarief

Wij werken standaard met een variabel uurtarief van € 220,00 tot € 275,00 excl. btw. Het tarief wordt bepaald door de ervaring van de behandelend advocaat. In tegenstelling tot veel andere kantoren brengen wij geen verborgen kosten in rekening, zoals reiskosten en kantoorkosten. Slechts daadwerkelijk noodzakelijke en gemaakte kosten (voor bijvoorbeeld een deurwaarder of raadpleging van het kadaster) worden doorberekend. Indien u er voorkeur voor heeft en uw vragen zich ervoor lenen werken wij ook met een vaste prijs.

Transparantie

Wij begrijpen dat ondanks ons scherpe tarief, de kosten van onze rechtsbijstand voor u(w organisatie) hoog zijn. Wij zullen ons altijd inspannen de kosten zoveel mogelijk te beperken. Middels een duidelijke opdrachtbevestiging en door u op de hoogte te houden van ontwikkelingen houdt u inzicht. Kosten zullen dus nooit als een verrassing komen. Ook kan het lastig zijn te beoordelen of u een advocaat nodig heeft voor uw juridisch advies. Het verschil tussen een advocaat en een jurist hebben wij kort uiteengezet in een artikel op deze site zodat u dit kunt meenemen in uw afweging.

Rechtsbijstandverzekering

Wij werken met verschillende rechtsbijstandsverzekeraars en onderhouden goede contacten. Wilt u de behandeling van uw dossier door ons laten overnemen, dan kunt dat altijd bij ons of uw verzekeraar melden. Op grond van Europese regelgeving heeft u het recht uw dossier te laten behandelen door een advocaat die niet werkzaam is bij uw verzekeraar. Dit wordt het recht op vrije advocaatkeuze genoemd.

Kennismaking

Voor het maken van een afspraak kunt u altijd vrijblijvend met ons bellen. Een eerste telefonisch kennismakingsgesprek is altijd gratis. Tijdens dit gesprek bespreken wij uw vragen met u en beoordelen wij of wij u kunnen helpen. Daarna kunt u ons opdracht geven u te adviseren en/of u als advocaat bij te staan in een procedure.

Gefinancierde rechtshulp

Ons kantoor werkt niet op basis van gefinancierde rechtshulp.

Contact

Waar kunnen wij u mee helpen?

Contact

Deze website gebruikt cookies om u te voorzien van de beste ervaring.