Verschil tussen een jurist en een advocaat

Kosten weerhouden mensen vaak van het inschakelen van een advocaat. Dat is zeer begrijpelijk. Wij vinden ons tarief laag vergeleken met andere kantoren, maar het blijven nog altijd flinke bedragen die voor een goed advies of meeromvattende werkzaamheden moeten worden betaald. Een jurist kan in sommige gevallen een goed alternatief zijn. De kosten liggen meestal (iets) lager, maar de kwaliteit hoeft niet per se onder te doen voor die van een advocaat. Toch zijn er een aantal eigenschappen die iedere advocaat met zich brengt, die wij graag even aanstippen.

Kennis van zaken

Iedere advocaat heeft een universitaire rechtenstudie afgerond. Daarnaast start iedere advocaat zijn loopbaan met een periode van 3 jaar waarin hij/zij onder begeleiding van een ervaren advocaat tot advocaat wordt opgeleid. Dit houdt in dat werkzaamheden worden begeleid, sturing wordt gegeven aan de ontwikkeling van de stagiair en de ruime ervaring van de begeleider wordt overgebracht op de beginnend advocaat. In deze 3 jaar wordt ook de beroepsopleiding gevolgd van de Nederlandse Orde van Advocaten. Dit is een intensieve en specialistische opleiding die verplicht met succes moet worden afgerond om daarna zonder begeleiding als advocaat te mogen werken. Nadat deze opleiding met succes is afgerond moet een advocaat jaarlijks 20 studiepunten halen om aan zijn permanente opleiding te voldoen. Deze punten kunnen worden behaald door het trainen van vaardigheden en het actueel houden van kennis.

Hier staat tegenover dat iedereen zichzelf jurist/juridisch adviseur kan noemen. Een opleiding is hier niet voor vereist, laat staan de uitgebreide en permanente opleiding die iedere advocaat volgt.

Controle

De Nederlandse Orde van Advocaten houdt toezicht op het functioneren van de advocatuur. Iedere advocaat is verplicht aangesloten bij de Orde. Ter controle van de advocaten zijn praktijk- en gedragsregels opgesteld die moeten worden nageleefd. Deze zeer strikte regels zijn geschreven met slechts één doel; bescherming van (de belangen van) de cliënt, u dus. Enkele voorbeelden zijn;

  • informatie van de cliënt wordt vertrouwelijk behandeld en actief beschermd;
  • declaraties moeten aan strenge eisen voldoen, het moet volstrekt helder zijn welke werkzaamheden zijn verricht en welke tijd daaraan is besteed;
  • een advocaat mag nooit tegen zijn cliënt getuigen;
  • een advocaat mag niet tijdens of na afronding van een dossier tegen diezelfde cliënt optreden;
  • een advocaat moet over een derdengeldenrekening beschikken, zodat geld dat niet aan de advocaat toebehoort buiten zijn betaalrekening om kan worden uitbetaald;
  • een advocaat moet over een toereikende beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschikken zodat een fout nooit gevolgen kan hebben voor een cliënt, LiebregtsLeistra Advocaten is bijvoorbeeld verzekerd voor € 5.000.000 per situatie, in geval van een fout van onze zijde;
  • etc. etc.

Met deze en verschillende andere regels wordt zoveel mogelijk gegarandeerd dat een cliënt optimaal wordt bijgestaan. Als een advocaat zich niet aan deze regels houdt kan een klacht worden ingediend bij de Orde en eventueel bij een tuchtrechter. Dit kan leiden tot schorsing en/of schrapping van de advocaat, waardoor hij tijdelijk of definitief niet meer als advocaat mag werken.

Een jurist doet er uiteraard verstandig aan zich ook aan bovengenoemde en andere regels te houden. In de praktijk zal een jurist echter nooit een derdengeldenrekening voeren en vaak niet verzekerd zijn tegen beroepsaansprakelijkheden zoals een advocaat dat is. Ook is uw vertrouwelijke informatie bij een advocaat gegarandeerd veilig, waar dat bij een jurist niet nadrukkelijk gewaarborgd is.

Advocaat in een gerechtelijke procedure

Advies is vaak de eerste aanleiding om een jurist of een advocaat te raadplegen. Meestal betreft het een geschil dat is ontstaan. Dat betekent dat de rechtspositie moet worden bepaald (staat iemand juridisch sterk of niet?). Vervolgens wordt er alles aan gedaan om tot een oplossing te komen. Meestal lukt dat en kunnen partijen verder met deze oplossing. Er zijn echter geschillen die niet op te lossen zijn zonder het oordeel van een rechter. In veel juridische procedures is een advocaat dan verplicht. In de meeste civiele procedures moet een advocaat het woord voeren, een jurist volstaat niet. De advocaat kent de werkwijze van de rechtbank of het hof waar de procedure plaatsvindt. Daarnaast weet de advocaat als geen ander welke argumenten doorslaggevend zijn en welke argumenten slechts ondersteunend zijn. Ook worden alle procedurele stappen scherp gemonitord door de advocaat die door roljournaals op de hoogte blijft van de ontwikkelingen.

Inschakeling van een jurist kan in veel adviestrajecten volstaan. Indien een juridische procedure niet kan worden vermeden zal hij/zij het dossier echter vaak alsnog aan een advocaat moeten overdragen. Dat brengt nieuwe inleeskosten met zich.

Conclusie

Uiteraard pleiten wij met dit artikel voor eigen parochie. Er zijn zonder meer competente juridisch adviseurs. Maar hun kennis en kunde is niet gewaarborgd zoals in de advocatuur en wij geloven daadwerkelijk dat wij in veel situaties als advocaat een grote meerwaarde hebben. Daarbij merken wij dat de kosten voor onze diensten zeer vergelijkbaar zijn met die van gespecialiseerde juristen. Daarmee is de voornaamste reden om voor een jurist te kiezen vaak niet meer aanwezig. Als wij van mening zijn dat u goed en voordeliger door een ons bekende adviseur kunt worden geholpen, dan zullen wij u zeker doorverwijzen. Als wij de geschikte personen zijn om uw juridische probleem op te lossen dan doen wij dat graag.

Deze website gebruikt cookies om u te voorzien van de beste ervaring.