Overheidsaansprakelijkheid

Handelingen van een overheid kunnen schade veroorzaken. De betreffende overheidsinstantie kan onder omstandigheden aansprakelijk zijn voor de geleden schade.

De overheid kan aansprakelijk zijn voor onrechtmatig handelen. Bijvoorbeeld als een gemeente of provincie een vergunning weigert, terwijl dit volgens de bestuursrechter onterecht was. De schade kan dan oplopen door vertraging, hogere kosten of gemiste omzet.

De overheid kan ook aansprakelijk zijn voor rechtmatig handelen. Dit is bijvoorbeeld het geval als een bestemmingsplan wordt gewijzigd, een weg wordt aangelegd of een rivierpeil wordt verhoogd. Dit kan leiden tot waardevermindering van een woning of inkomensschade. Deze schade kan voor vergoeding in aanmerking komen door een vergoeding voor planschade of nadeelcompensatie.

Blog

Meer informatie kunt u lezen op onze blogwebsite

Overheidsaansprakelijkheid

We helpen u graag

Neem contact op

Deze website gebruikt cookies om u te voorzien van de beste ervaring.