Omgevingsrecht

Omgevingsrecht is een omvattende term voor specifieke rechtsgebieden als het ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht en natuurbeschermingsrecht.

cursus wegenwet

Het omgevingsrecht komt nu nog grotendeels samen in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Uit deze wet volgt de omgevingsvergunning die vereist is voor onder andere bouwactiviteiten, het voeren van een bedrijf, het kappen van bomen etc. In de nabije toekomst zal de Omgevingswet van kracht worden die een nog grotere overkoepelende betekenis zal krijgen. Wij zijn voorbereid op de inwerkingtreding van de Omgevingswet en hebben ruimte ervaring met het begeleiden van bestemmingsplan- en vergunningprocedures. Zowel de initiatiefnemer als de belanghebbende die een ontwikkeling wil inperken kan bij ons terecht.

Omgevingsrecht

We helpen u graag

Neem contact op

Deze website gebruikt cookies om u te voorzien van de beste ervaring.