Handhaving

Wanneer bestuursrechtelijke regels worden overtreden kan de overheid optreden met gebruik van verschillende handhavingsinstrumenten.

Onder handhaving vallen onder andere de dwangsom, bestuursdwang en boetes. Maar ook is het mogelijk dat een verleende vergunning, accreditatie of een certificaat wordt ingetrokken. Deze sancties dienen alleen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te worden ingezet. Het is altijd mogelijk deze sancties aan te vechten door bezwaar en/of beroep in te stellen. Ook is het mogelijk de sanctie direct te laten schorsen door een rechter, als aannemelijk kan worden gemaakt dat het sanctiebesluit onrechtmatig is. Wel is het van belang op tijd te reageren tegen een sanctiebesluit en zelfs om tijdig op een voornemen te reageren. Anders kan het zo zijn dat het recht op bezwaar en beroep vervalt.

Blog

Meer informatie kunt u lezen op onze blogwebsite

Handhaving

We helpen u graag

Neem contact op

Deze website gebruikt cookies om u te voorzien van de beste ervaring.