Bij het maken en actualiseren van deze site wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Er bestaat echter altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd niet meer juist is. LiebregtsLeistra is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van informatie op deze site.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze site komen uitsluitend toe aan LiebregtsLeistra. De inhoud van deze website mag slechts worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt indien voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen. 

Verwijzingen naar websites die niet door LiebregtsLeistra worden beheerd zijn slechts informatief bedoeld. LiebregtsLeistra staat niet in voor de inhoud van die websites en/of voor de correctheid of volledigheid van de informatie die op die websites wordt aangeboden.

Werkzaamheden die de advocaten van LiebregtsLeistra verrichten worden slechts uitgevoerd wanneer hiertoe schriftelijk opdracht is verstrekt. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van LiebregtsLeistra wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.